Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything

GF Populate Anything cho phép bạn tự động lọc và điền các lựa chọn và giá trị của trường với các bài đăng, người dùng, nguyên tắc phân loại, thuật ngữ, mục nhập Biểu mẫu trọng lực và cơ sở dữ liệu. Khá nhiều bất cứ điều gì! Các lựa chọn và giá trị có thể được lọc dựa trên các giá trị được nhập/chọn trong các trường khác cho phép bạn tìm nạp và điền dữ liệu động, mới khi người dùng tương tác với biểu mẫu.

Truy cập hơn 3000 sản phẩm
  • Tải xuống toàn bộ THEME và PLUGIN.
  • Không giới hạn số lượng website sử dụng.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Tiết kiệm tới 93%.
Mua gói VIP (ưu đãi không giới hạn)
Thanh toán online - Tải sản phẩm trực tiếp từ website
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 10%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 15%.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 30%
Xem thêm các sản phẩm khác
Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. 24/7
Để được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng tham gia group WP:

FREE THEME PLUGIN WP

hoặc
Chat hỗ trợ trực tuyến